Poprzez dyżurnego została wezwana Straż Pożarna. Strażacy usunęli drzewo, które stwarzało zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.