Promienista pielgrzymka z parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu rozpoczęła swoją wędrówkę dziś po godz. 9.00. Wcześniej na mszy świętej zgromadzili się wyruszający w drogę pielgrzymi, jak również ich rodziny i parafianie.

1

2

s