W ostatnich dniach na Rynku zamontowano pierwsze kwietniki, natomiast w rejonie biblioteki oraz ul. Mostowej pojawiły się też dwie lipy. Zgodę na ich zasadzenie musiał wyrazić wojewódzki konserwator zabytków. Nowe oprawy oświetleniowe zyskały też odnowione, stylowe latarnie.

Czy podoba Ci się odnowiona płyta Starego Rynku?