18 lipca szkoły opublikowały listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów podstawówek i ich rodziców, organ prowadzący zdecydował o zwiększeniu liczby oddziałów, a co za tym idzie - liczby miejsc w szkołach, które cieszyły się największym zainteresowaniem kandydatów - informuje starostwo.

Po jednym dodatkowym oddziale utworzono w II LO im. Marii Konopnickiej i III LO im. Królowej Jadwigi. W Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II utworzono dodatkowy oddział liceum oraz 2 dodatkowe oddziały technikum, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych - 2 dodatkowe oddziały technikum, a w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy - jeden oddział technikum. W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu zamiast jednego z planowanych oddziałów szkoły branżowej uruchomiono oddział technikum.

Ostatecznie utworzono 61 oddziałów, w tym 27 w liceach, 29 w technikach i 5 w szkołach branżowych.

Do 21 lipca do godz. 15.00 zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów przyjętych zostaną ogłoszone 24 lipca o godz. 12.00. Wtedy przekażemy informację o wolnych miejscach w szkołach.

wsp_modul