Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM KZN-Bydgoski, czyli SIM, to spółka (której wspólnikiem obok Krajowego Zasobu Nieruchomości jest m.in. Miasto Inowrocław) realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. W Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego Spółka wybuduje budynek wielorodzinny, w którym powstanie 107 lokali mieszkalnych.
Mieszkania są przeznaczone dla osób, których stać na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. W związku z tym, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza ogłasza nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych.

Od 11 lipca do dnia 15 września prowadzony jest nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Inowrocławia, aleja Ratuszowa 36 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwiskiem wnioskodawcy oraz dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania – SIM” pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli (wnioski dostępne na stronie www.inowroclaw.pl lub w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia).

b2

O dacie złożenia wniosku do Urzędu Miasta Inowrocławia decyduje data wpływu. Po zakończonym naborze i przeprowadzonej ocenie wniosków sporządzona zostanie lista najemców, z którymi SIM KZN – Bydgoski podpisze umowę najmu lokalu. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie spółki SIM KZN - Bydgoski przy ul. Studziennej 12/14 (Studzienna Office) w Inowrocławiu lub w Urzędzie Miasta Inowrocławia pod nr tel. 52 35 55 300.

Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 34 mln zł.

blok