Frekwencja o godz. 17.00

Frekwencja w naszym mieście wzrosła do 33,24%. Jest nieco wyższa niż w kraju (32,51%). Frekwencja w całym okręgu wyborczym (kujawsko-pomorskie) jest stosunkowo niska i na godz. 17.00 wyniosła 30,34% (trzeci wynik od końca).

Najwyższa frekwencja: komisja nr 28 w filii biblioteki przy ul. Wilkońskiego - 43,75%
Najniższa frekwencja: komisja nr 11 przy ul. Ks. Wawrzyniaka - 21,68%

Frekwencja o godz. 12.00

O godz. 12.00 w Inowrocławu odnotowano frekwencję na poziomie 15,16%, wyższą niż średnia w województwie (13,77%) i kraju (14,39%), ale niższą niż np. w Bydgoszczy (16,61%) i Toruniu (17,05%).

Najwyższa frekwencja: komisja nr 28 w filii biblioteki przy ul. Wilkońskiego - 22,11%
Najniższa frekwencja: komisja nr 22 w ZSP nr 1 w Mątwach - 9,8%

Kiedy?

Wybory do PE odbywają się w niedzielę 26 maja. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7:00, a ich zamknięcie nastąpi o godzinie 21:00.

Kto?

Głosować mogą tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

Gdzie?

W miejscu swojego stałego zameldowania głos należy oddać we właściwej adresowi zamieszkania obwodowej komisji wyborczej. Siedzibę właściwej komisji w Inowrocławiu można znaleźć z pomocą wyszukiwarki na stronie PKW, dla pozostałych ośmiu gmin można skorzystać z tej strony.

Jak?

Głosowanie polega na wpisaniu znaku "X" w kratce umieszczonej po lewej stronie nazwiska TYLKO JEDNEGO kandydata na liście popieranego ugrupowania. Po wykonaniu tej czynności karta do głosowania powinna być złożona i wrzucona do zaplombowanej urny wyborczej.

Jakie dokumenty zabrać na głosowanie?

W celu weryfikacji tożsamości członkom komisji należy okazać dokument tożsamości. Zalecane jest, żeby był to dowód osobisty, ale może to być inny urzędowy dokument ze zdjęciem, np. paszport.

Jak wygląda karta do głosowania?

Wyborca otrzyma JEDNĄ kartę do głosowania, na której w odpowiedniej kolejności będą umieszczone WSZYSTKIE listy ugrupowań startujących w wyborach. Każda lista może zawierać od 5 do 10 nazwisk z kratkami po lewej stronie.

Jak oddać głos ważny?

Wyborca stawia JEDEN znak "X" przy nazwisku JEDNEGO kandydata, na którego oddaje swój głos, tylko na liście JEDNEGO ugrupowania. Jeżeli na liście jednego ugrupowania pojawi się więcej zaznaczonych nazwisk, za wybranego uznany zostanie ten, który zajmuje najwyższe na niej miejsce. Jeżeli znaki "X" pojawią się przy kilku nazwiskach, ale na listach różnych ugrupowań, głos będzie nieważny. Karty z nieoznaczonym żadnym nazwiskiem też będą nieważne.

Czy można głosować przez Internet?

Nie.

Osoby niepełnosprawne.

Osoby niepełnosprawne mogą głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika, jednak termin zgłoszenia takiej formy głosowania już minął.

Wszystkie obwodowe komisje wyborcze powinny być przygotowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Takie osoby mają prawo zażądać od członków komisji ustnego przekazania treści obwieszczeń wyborczych. Osoby niewidome mogą głosować z użyciem specjalnych nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Informacje o wyborach do PE

Liczba posłów do PE po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, spadnie do 705. Jeśli Wielka Brytania nadal będzie państwem członkowskim UE w dniu 2 lipca, obecny skład (751 eurodeputowanych) będzie obowiązywał do daty wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

W przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE Polsce przypadną 52 mandaty, jeżeli Brytyjczycy w Unii pozostaną, Polska zachowa dotychczasowe 51 mandatów

wybory_PE2019_zasady

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE, których członkowie wyłaniani są na drodze bezpośrednich wyborów obywatelskich państw członkowskich.

Parlament Europejski jest miejscem zrzeszającym do współpracy ponad 700 polityków, mówiących 24 językami i występujących w imieniu ponad 500 milionów obywateli.

Parlament Europejski jest jedną z najbardziej otwartych instytucji unijnych – wszystkie sesje i posiedzenia parlamentarne pozostają otwarte medialnie i publicznie.

Wyniki wyborów

Publikacja na żywo wyników krajowych i prognoz dotyczących mandatów, zgodnie z ustaleniami Kantar, rozpocznie się w niedzielę 26 maja 2019 r. najwcześniej od godziny 18:00 GMT+2 (21:00 w Polsce). Pierwszej prognozy składu Parlamentu Europejskiego można się spodziewać krótko po godz. 20:15 GMT+2 (23:15 w Polsce).

Wyniki wyborów we wszystkich państwach będą aktualizowane i prezentowane na stronie internetowej https://wyniki-wybory.eu.

Cisza wyborcza

Przypominamy jednocześnie, że z uwagi na ciszę wyborczą, dodawanie komentarzy będzie możliwe po jej zakończeniu.