- Wydarzenie rozpocznie się koncertem o godzinie 19:00, w trakcie koncertu odbędzie się między innymi adoracja najświętszego sakramentu. Usłyszeć będziemy mogli również świadectwo wiary. W trakcie trwania koncertu będzie również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty - mówi Filip Pawlak, Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Na koncert zapraszają: Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Kujawskie Centrum Kultury.

Honorowy patronat nad koncertem objął Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski.