Z tej okazji w minioną soboę odsłonięto pamiątkową tablicę, zawieszoną na budynku przy ul. Staropoznańskiej 108.

Miasto Inowrocław reprezentowali zastępca prezydenta miasta Wojciech Piniewski oraz naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Adriana Szymanowska. Wśród zaproszonych gości była przewodnicząca Elżbieta Jardanowska i członkowie komisji oświaty i kultury oraz przedstawiciele władz samorządowych.