Impreza za-OFMOD-dęcie rozpoczęła się przemarszem Orkiestry Dętej IKS SOLINO SA pod dyr. Edwarda Piórka z tężni solankowej do muszli koncertowej. Tam, o godzinie 15.00 rozpoczął się koncert wypełniony tańcem oraz popisami tamburmajorek i mażoretek w wykonaniu Orkiestry Dętej Świecie, którą dyryguje Mariusz Żelazek.