W poniedziałek dyrektorzy szkół uczestniczących w programie MON pn. "CYBER.Mil z klasą" podpisali z władzami Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie specjalne porozumienia o współpracy. WAT obejmie I LO im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu patronatem naukowym, umożliwi uczniom klas CYBER.Mil - ale także pozostałym zainteresowanym - korzystanie z infrastruktury naukowej i dydaktycznej uczelni.

Nauczyciele akademiccy będą prowadzili od nowego roku szkolnego zajęcia pokazowe w Kasprze, wspólnie z pedagogami z I LO będą przygotowywać uczniów do startu w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Uczniowie klas CYBER.Mil będą też uczestniczyć w obozach naukowych w WAT - na pierwszy z nich pojedzie klasa II D już w lipcu tego roku. Dyrektorom zaprezentowano możliwości dydaktyczne Wydz. Cybernetyki WAT, m.in. pracownię zobrazowania wielkoformatowego, w której symuluje się zarządzanie współczesnym polem walki na szczeblu taktycznym.

wsp_modul