Uroczyste uhonorowanie inowrocławskiej bibliotekarki przez przewodniczącego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Dominika Piotrowskiego, odbyło się podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski. Laureatka gratulacje otrzymała m. in. od przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbiety Piniewskiej.

W piątek w Pałacu Kultury i Nauki, podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, Irena Hanowska, jako reprezentantka kujawsko-pomorskich bibliotekarzy, odebrała dyplom i gratulacje od przewodniczącej Zarządu Głównego SBP Barbary Budyńskiej.