Jubileusz rozpoczął się od przypomnienia historii chóru i najważniejszych wydarzeń w jego dziejach. Towarzystwo Śpiewu "Halka” z Inowrocławia powstało 3 czerwca 1923 roku. Chór na stałe wpisał się w życie kulturalne Kujaw. Przez te wszystkie lata w chórze śpiewały setki mieszkańców Inowrocławia i okolicznych miejscowości. Zespół ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień, nagrał też 3 płyty. Członkowie "Halki” zostali odznaczeni wieloma prestiżowymi nagrodami. Od ponad 36 lat Towarzystwem Śpiewu zarządzają: prezes Eugeniusz Kubski oraz dyrygent Waldemar Szafrański.

Chór prowadzi aktywną działalność koncertową oraz uczestniczy w licznych festiwalach i konkursach muzycznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Swoim śpiewem "Halka” dodaje splendoru wielu wydarzeniom kulturalnym, patriotycznym i religijnym. O "Halce” wielokrotnie pisano na łamach prasy lokalnej i wojewódzkiej. Nie zabrakło Jej także na ekranach telewizyjnych, m.in. w Telewizji Polonia, TV Bydgoszcz, TV Szczecin i w rozgłośniach radiowych.

Członkowie Towarzystwa, to ludzie zafascynowani muzyką i sztuką, o czym świadczą ich podróże zagraniczne, połączone z koncertami. Chórzyści zwiedzili m.in. Niemcy, Francję, Austrię, Czechy, Węgry oraz Szwecję, Danię, Macedonię, Litwę, Ukrainę i Hiszpanię, prezentując tam własny program artystyczny.

Patronat honorowy nad koncertem z okazji 100-lecia Towarzystwa Chóru "Halka” objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska, Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza oraz Gmina Inowrocław. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. A realizacji Jubileuszu podjęli się: Kujawskie Centrum Kultury oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Kujawsko-Pomorski.