Prace budowlane prowadzić będzie firma Kobylarnia SA kosztem 18,6 mln zł. Skrzyżowanie będzie miało charakter ronda turbinowego. Kierujący, jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie, wybierają pas ruchu właściwy dla dalszego kierunku jazdy - później nie mają możliwości zmiany pasa z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie. Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie, także przy zjeździe z niego, nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

Piotr Całbecki
To kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich. Cieszę się, że sfinansujemy ją razem z powiatem bydgoskim i gminą Białe Błota. Dzięki temu w ramach jednego przedsięwzięcia powstaną też drogi dojazdowe. Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch na tym newralgicznym skrzyżowaniu.

marszałek województwa Piotr Całbecki

Projekt ronda na drodze wojewódzkiej zakłada wytyczenie dwóch pasów przeznaczonych m.in. do jazdy na wprost na najbardziej obciążonym kierunku Bydgoszcz - Białe Błota. Zaprojektowano również łącznicę pozwalającą na pominięcie wjazdu na rondo kierowcom skręcającym z Bydgoszczy w prawo, w kierunku osiedla Miedzyń. Dobudowane zostaną chodniki i ścieżka rowerowa. Wokół ronda od strony północnej, zachodniej i południowej pojawią się przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Droga wojewódzka zostanie przebudowana i oświetlona na odcinku mierzącym 700 metrów.

Pod koniec kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste przekazanie umowy na wykonanie ronda.

Rondo w liczbach:

  • średnica ronda - około 48 metrów
  • długość modernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej - 700 metrów
  • szerokość ciągu pieszo-rowerowego - 3,5 metra
  • koszt inwestycji - 18,6 mln zł
  • czas prac budowlanych - 12 miesięcy
  • gwarancja - 7 lat