Dyżurny straży tylko w kwietniu przyjął od mieszkańców 600 zgłoszeń, w tym dotyczących nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów było 203. Najwięcej z nich dotyczyło blokowania wyjazdu - 43 zgłoszenia, parkowania na terenach zielonych - 29 zgłoszeń, zakazach zatrzymywania - 41 zgłoszeń, na chodnikach - 28 zgłoszeń, na miejscach inwalidzkich - 10 zgłoszeń, a także przy przejściach dla pieszych, czy na skrzyżowaniach lub na miejscach postojowych dla taxi. Stosowane są wówczas blokady na koła lub pisemne zawiadomienia dla sprawców wykroczeń. Każde wykroczenie jest dokumentowane fotograficznie przez funkcjonariuszy, a kierowca otrzymuje za wycieraczkę informację, aby stawił się w Komendzie Straży Miejskiej i wyjaśnił sprawę wykroczenia.

Poniżej przedstawiamy najnowszą galerię aut zaparkowanych w niedozwolonych miejscach.

fot. Straż Miejska Inowrocławia