Mowa o obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności powiatu inowrocławskiego. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosku są osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający m.in. z prawa własności, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

- Nasz powiat bogaty jest w piękne zabytki. Ich bieżące utrzymywanie jest jednak kosztowne, tym bardziej teraz, gdy ceny na materiały budowlane poszły w górę. Widząc skalę potrzeb spełniamy daną wcześniej obietnicę i co roku zwiększamy na ten cel środki. Cieszę się, że możemy wspierać nasze dziedzictwo i ratować zabytki – mówi Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.

W tym roku na ratowanie zabytków powiat przeznaczy 220 tys. zł. To o 30 tys. zł, więcej, niż w 2022 r. i o 60 tys. zł więcej, niż w 2021 r. W ubiegłym roku pomoc trafiła do 10 podmiotów. Szczegółowe zasady przyznawania środków oraz wzór wniosku znajdują się tutaj.