Zarząd Dróg Powiatowych wyjaśnia przyczynę awarii. - Sygnalizacja w podanej lokalizacji została uszkodzona w wyniku silnych wiatrów w sobotę, co spowodowało dalsze komplikacje. Kilkukrotne próby naprawy nie przynosiły oczekiwanych skutków. Wymiana modułów i sterownika, które trzeba było zamówić i dostarczyć prawdopodobnie zakończy awarie. Od 25 stycznia, od godzin wieczornych, sygnalizacja działa poprawnie - informuje nas Marcin Zieliński z Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu