Projekt przebudowy znalazł się już na liście pozytywnie ocenionych i wybranych do realizacji przez Prezesa Rady Ministrów.

- Wkrótce nastąpi podpisanie umowy oraz zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Przebudowa zniszczonej drogi ułatwi podróżowanie mieszkańcom powiatu, a szczególnie gminy Gniewkowo. Umożliwi także bezpośrednie, komfortowe połączenie do Ciechocinka, gdyż jest kontynuacją podobnej inwestycji realizowanej przez powiat aleksandrowski - wyjaśnia Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami.

W naszym powiecie wyremontowana zostanie droga o długości 3,170 km. Zakres prac obejmować będzie - poszerzenie nowej jezdni, powstaną też zatoki autobusowe i zjazdy. Przebudowane będą skrzyżowania, pojawią się nowe znaki poziome i pionowe. W Żyrosławicach zbudowany zostanie też chodnik.