Wybrane przedmioty programu dydaktycznego:

 • Negocjacje w biznesie;
 • Różne formy zatrudnienia w podmiotach gospodarczych;
 • Charakter prawny UE: instytucje europejskie, prawo europejskie;
 • Fundusze europejskie przeznaczone na rozwój instytucji i biznesu;
 • Funkcjonowanie rady nadzorczej – odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • Podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa – rola kadry zarządzającej w realizowania obowiązków podatkowych;
 • Odpowiedzialność karna menadżerów;
 • Decyzje środowiskowe;
 • Zarządzanie projektami;
 • Rachunkowość zarządcza i analizy finansowe.

Szczegółowy program studiów podyplomowych MBA dostępny jest pod linkiem: Master of Business Administration (MBA) – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu przy tworzeniu programów dydaktycznych oraz realizacji studiów podyplomowych współdziała z ekspertami, wykładowcami – praktykami, instytucjami partnerskimi oraz firmami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: sobotę i niedzielę, prowadzone są w języku polskim.

Na studia zapraszamy:

 • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla;
 • właścicieli małych, średnich i dużych firm prywatnych;
 • osoby aspirujące do najwyższych stanowisk kierowniczych.

Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.

Zasady rekrutacji:

 1. REJESTRACJA
  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni pod linkiem

 2. OPŁATA REKRUTACYJNA
  Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 zł należy uiścić na numer rachunku bankowego uczelni po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 
  Numer rachunku bankowego do opłat rekrutacyjnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości:
  SGB Bank Spółdzielczy: 53 8149 0000 0000 5520 2000 0010.

Rekrutacja prowadzona jest do 28 lutego 2023 r. Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe. O przyjęciu decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych'
 • CV  
 • list motywacyjny  
 • jedno zdjęcie elektroniczne wzorem jak do dowodu osobistego/paszportu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
   
  ' - W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Szczegółowy opis studiów wraz z warunkami opłat i rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej uczelni

wsp_modul

materiał partnera