- Po przyjechaniu na miejsce, zastano dwóch wędkarzy - poinformowano ich o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na pokrywę lodową, o zdarzeniu została poinformowana również straż oraz policja - informują ratownicy wodni z Kruszwicy.

Grubość pokrywy lodowej na Gople waha się na poziomie od 2 do 7 cm. Służby przypominają, że w pełni bezpiecznie możemy czuć się jedynie na sztucznych lodowiskach. Osoby, które decydują się wchodzić na zamarznięte akweny wodne, powinny zapoznać się z 10 zasadami:

  1. Nigdy nie wchodź na lód sam.
  2. Zawsze miej ze sobą: haki (kolce lodowe), gwizdek, rzutkę, kask, pike, plecak i zabezpieczone suche ubranie.
  3. Posiądź wiedzę o specyfice przebywania na naturalnym lodzie.
  4. Zachowaj szczególną ostrożność na lodzie pokrytym warstwą śniegu, chropowatym, wiosennym.
  5. Lód jest zawsze słabszy przy mostach, cieśninach, mieliznach, przepływach.
  6. Lód jest zawsze słabszy na słonej wodzie, niż na wodzie słodkiej.
  7. Po słabym lodzie na nartach lub rowerze przemieścisz się dalej niż na łyżwach, co może się okazać tragiczne w skutkach.
  8. Pojazdami motorowymi jeździj wyłącznie po specjalnie przygotowanych torach.
  9. Raz w roku weź udział w ćwiczeniach z zakresu samo ratownictwa (i innych) pod okiem wykwalifikowanego personelu.
  10. Miej zawsze respekt przed lodem.