Zwycięzcy konkursu podzieleni na trzy grupy wiekowe - 7-10 lat, 11-15 lat i 16-20 lat otrzymali dziś w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu nagrody z rąk wojewody.

Ponadto cztery drużyny składające się z uczniów z klas mundurowych szkół z terenu naszego powiatu wzięły udział w spartakiadzie. Trzyosobowe zespoły miały do pokonania tor przeszkód, w którym liczyły się zarówno wiedza, jak i sprawność fizyczna.

- W Polsce mamy bardzo dobrze wyszkolone i przygotowane do działań służby mundurowe. Mówię tu o policji, straży pożarnej, ale i straży granicznej, czy wojsku. Bardzo byśmy chcieli, aby młodzi ludzie, szczególnie w tym momencie, kiedy sytuacja jest tak trudna na całym świecie, aby decydowali się również na to, aby swoją przyszłość wiązać z służbami mundurowymi - mówił Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

W organizację realizowanej pilotażowo na terenie powiatu inowrocławskiego inicjatywy, której celem jest edukacja, uświadamianie i zapobieganie zagrożeniom są: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu oraz Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.