-* Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego* - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.

W trakcie kontroli patrole ujawniły 25 przypadków przekraczania przez pieszych jezdni w miejscach niedozwolonych. W efekcie policjanci wobec nich zastosowali jeden mandat i 24 pouczenia.

Ponadto wykroczenia popełniali również kierujący wobec pieszych. Takich negatywnych zachowań patrole ujawniły łącznie 73, w tym 3 przypadki to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na przejście, 48 przypadków przekroczenia prędkości w rejonie przejścia dla pieszych. Jeden z kierujących został ukarany mandatem karnym, a 72 pouczono.

Policjanci prowadzili także działania profilaktyczne - pieszym i cyklistom wręczali odblaskowe kamizelki ufundowane przez powiat inowrocławski, aby byli bardziej widoczni na drogach.