Opierając się na zgłoszonym przez inowrocławian zapotrzebowaniu, miasto w pierwszej transzy zamówiło w PGE Paliwa 600 ton węgla. Ta liczba jest na bieżąco korygowana - jeżeli pojawią się kolejni zainteresowani kupnem węgla, ratusz ma możliwość go domówić.

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie, objęci są przygotowaną procedurą:

 • MOPS weryfikuje na bieżąco złożone wnioski, a następnie informuje wnioskodawcę o ich akceptacji bądź odrzuceniu.
 • Jeżeli weryfikacja będzie pozytywna, MOPS poinformuje o konieczności uiszczenia opłaty za węgiel w kasie Urzędu Miasta lub przelewem.
 • Po otrzymaniu z Urzędu Miasta zaksięgowanej wpłaty, pracownicy składu węgla skontaktują się z wnioskodawcami w celu umówienia terminu odbioru węgla i sposobu jego dostawy (odbiór we własnym zakresie lub transportem zapewnionym przez skład węgla).
 • W przypadku zlecenia przez kupującego transportu, koszt usługi wyniesie symboliczne 20 zł – bez względu na wagę i lokalizację na terenie Inowrocławia.
 • Szczegółowa procedura przy sprzedaży węgla i niezbędne dane, w tym numer konta są dostępne na www.bip.inowroclaw.pl.

Przypominamy, że w celu kupna węgla po preferencyjnej cenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Jego wzór można pobrać osobiście lub elektronicznie (druk dostępny jest na: www.bip.inowroclaw.pl oraz na stronie www.inowroclaw.pl).

Wniosek można złożyć:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Świętego Ducha 90,
 • w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, przy al. Ratuszowej 36,
 • w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia, przy
 • al. Sienkiewicza 1,
 • w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia, przy ul. Wawrzyniaka 33,
 • elektronicznie: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP lub wysyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: urzad@inowroclaw.pl.

Wniosek ten dotyczy wyłącznie pierwszej transzy dostarczenia maksymalnie 1,5 tony paliwa stałego, do 31 grudnia 2022 r. Do tego też dnia inowrocławianie mogą składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie, 2 tys. zł za tonę.