Miasto nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji o udziale sprzedaży węgla. Jak informują urzędnicy, potrzebna jest szybka informacja zwrotna, dlatego dostępny jest już formularz deklaracji do wypełnienia przez mieszkańców. Dane pozyskane po analizie deklaracji mają na celu ustalenie optymalnej formuły dystrybucji i podpisanie umowy z podmiotem prywatnym.

- Naszym zadaniem jest rozeznać się, ilu mieszkańców Inowrocławia jest zainteresowanych zakupem węgla i z usług jakich firm w promieniu 20 kilometrów moglibyśmy skorzystać - mówi Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia. Wczoraj w ratuszu odbyło się w tej sprawie spotkanie z dostawcami.

Ustawa umożliwiająca samorządom sprzedaż węgla jest w toku. Wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie z początkiem przyszłego tygodnia. Deklaracja węglowa ma pozwolić oszacować, jakie jest zapotrzebowanie na węgiel po preferencyjnych cenach.

- Gospodarstwo domowe w okresie do 31 grudnia 2022 r. może jednorazowo zakupić w cenie preferencyjnej nie więcej niż 1.5 tony węgla i po 1 stycznia 2023 r. jednorazowo nie więcej niż 1.5 tony węgla - zaznacza Ryszard Brejza. Do wyboru są dwa rodzaje węgla: orzech i groszek.

Dodatek węglowy został do tej pory wypłacony 2700 mieszkańcom. - 196 osób wciąż czeka na wypłatę. Pieniądze znajdują się w budżecie państwa. Z tego miejsca apeluję do urzędników rządowych o jak najszybsze wypłacenie środków - dodaje włodarz.

Zainteresowane osoby uprawnione do pobrania dodatku węglowego, mogą składać deklarację chęci zakupu węgla w cenie za 1 tonę nie wyższej niż 2000 zł brutto, do 28 października osobiście w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 lub mailowo na adres: urzad@inowroclaw.pl.