Jak wynika z udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny informacji, liczba mieszkańców Inowrocławia wg stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 69 576.

O tym, że miasto Inowrocław wyludnia się w dość szybkim tempie, mówi się od lat. Sprawdziliśmy, jak w tej kategorii (w okresie 10 lat) wypadamy w porównaniu z innymi miastami w naszym województwie. Porównujemy też zmiany liczby ludności w Polsce, stolicy i kujawsko-pomorskiem. Do obliczeń posłużyliśmy się danymi ze spisów ludności w 2011 i w 2021 r. Zgodnie z nimi liczba ludności naszego miasta zmniejszyła się o 8,6%.

Poniżej w ten sam sposób porównujemy poszczególne gminy powiatu inowrocławskiego, a jeszcze niżej publikujemy dane dotyczące liczby ludności w gminach. Jedyną gminą, która w omawianym okresie 10 lat zanotowała przyrost liczby ludności jest gmina wiejska Inowrocław. Zjawisko, w którym ludność z większych miast przeprowadza się do pobliskich miejscowości jest dość powszechne i jak pokazują liczby, notowane również w naszym regionie (w odniesieniu do miasta i gminy Inowrocław).