Mowa o rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej i Szymborskiej. Wyłonienie wykonawcy projektu otworzy możliwość do ogłoszenia kolejnego przetargu - na roboty budowlane. Na przestrzeni ostatnich lat w Inowrocławiu doświetlono kilkadziesiąt przejść. W zakresie wyboru miejsc, miasto konsultuje się z policją i strażą miejską.