Do 12 lipca do godz. 15:00 należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzających osiągnięcia: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci mogą sami wprowadzić osiągnięcia logując się na stronie inowroclaw.edu.com.pl/kandydat, wówczas po dostarczeniu dokumentów szkoła weryfikuje i potwierdza wprowadzone osiągnięcia. Jeżeli kandydat nie wprowadzi sam osiągnięć, to po dostarczeniu dokumentów, zrobi to szkoła pierwszego wyboru. 19 lipca o godz. 12 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy do 22 lipca do godz. 15 złożyć w tej szkole oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

25 lipca o godz. 12 zostaną opublikowane listy przyjętych do poszczególnych szkół. Szczegółowy harmonogram rekrutacji jest dostępny na ww. stronie w zakładce Terminy naboru. Od 25 lipca od godz. 12 w szkołach, które będą dysponowały wolnymi miejscami rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

/tekst: powiat inowrocławski/