Łącznie skontrolowano 111 pojazdów. Celem przeprowadzonych działań było sprawdzenie, czy kierujący jednośladami przestrzegają przepisy ruchu drogowego, w tym ograniczenia prędkości.