Po piątkowej wypowiedzi prezesa zarządu spółki na naszych łamach, dziś głos zabrały związki zawodowe. Zdaniem ich przedstawicieli w wypowiedzi prezesa pojawiła się "mała nieścisłość". Poniżej otrzymane oświadczenie.

Dotyczy artykułu, który dotyczy Sporu Zbiorowego w MPK Inowrocław. W wypowiedzi Pana Prezesa dotyczącej żądań Związków Zawodowych jest mała nieścisłość dotycząca premii, bowiem według porozumienia już zawartego fundusz premiowy 10 procent miesięcznego wynagrodzenia obowiązuje od 01.01.22 r. - 31.12.22 r. Dodatkowe 5 procent premii jakie nam proponuje Pan Prezes ma obowiązywać od 01.8.22 r. - 31.12.22 r. Po tym terminie nikt nam nie gwarantuje, że fundusz premiowy będzie utrzymany. [premia 15 procent tj. około 600zł ] Aby uwiarygodnić nasze oświadczenie załączamy: porozumienie oraz propozycje Pana Prezesa.

Nadmieniamy, że zarobki w grupie kierowców to 19,90 do 22,20 zł na godzinę brutto. Proszę to pomnożyć przez 168 godzin i wyjdzie zarobek brutto oczywiście. Natomiast pracownicy warsztatowi i logistyki ok. 3890 brutto. Skoro Pan Prezes tak ochoczo udzielał wywiadu szkoda że nie wspomniał o zarobkach Dyrektorów i przede wszystkim swoim.

Piotr Althaus, przewodniczący K.Z.NSZZ Solidarność
Robert Matuszak, p.o. przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej ZZPKM w RP w Inowrocławiu