Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczone zostały Małgorzata Dolegała - emerytowany kierownik działu gromadzenia i opracowania zbiorów, Dorota Drobnik – Stefańska, dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, Irena Hanowska, kierownik filii nr 12.

Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczona została natomiast Agnieszka Kozik, zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza.

Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Anna Kończal, kierownik działu instrukcyjno-metodycznego, Anna Latos, starszy bibliotekarz z działu gromadzenia i opracowania zbiorów, Jolanta Stachowiak, kierownik działu gromadzenia i opracowania zbiorów oraz Bartosz Wiśniewski, starszy bibliotekarz na stanowisku ds. bibliograficzno-informacyjnych.

Odznaczenia2

Odznaczenia3