Scenariusz przeprowadzonych ćwiczeń zakładał w pierwszym wariancie współdziałanie służby więziennej ze strażą pożarną. Budynek administracji inowrocławskiej jednostki wypełnił się dymem, który został zlokalizowany w części piwnicznej obiektu. Ludzi z budynku ewakuowano, zarządzono akcję ratowniczą wraz z funkcjonariuszami Straży Pożarnej oraz zaopatrzono poszkodowanych.

145-312887

Drugi wariant wiązał się ze współpracą z policją. Skazani powracający konwojem policji zachowywali się na terenie zakładu karnego agresywnie i nie chcieli opuścić pojazdu konwojowego. Po nieudanej próbie negocjacji z agresorami podjęto decyzję o użyciu środków przymusu bezpośredniego. Napastnicy zostali obezwładnieni i doprowadzeni do cel.

145-312889

- W części praktycznej ćwiczenia odbyły się na terenie Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Trening odbył się zarówno w pomieszczeniach, ale także na placu gospodarczym. Funkcjonariusze przetrenowali różne scenariusze wydarzeń, sposoby gaszenia pożarów i procedury, które wymagają współdziałania służb. W ramach ćwiczeń także odbyło się udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w pożarze oraz ewakuacja z zagrożonego rejonu. Dodatkowym elementem ćwiczeń były zajęcia prowadzone przez grupę interwencyjną służby więziennej, która szkoliła funkcjonariuszy z prawidłowego stosowania środków przymusu bezpośredniego - mówi Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

145-312893