Niebieska karta jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą i ocenie zagrożenia. Jest także dowodem w sprawach sądowych.

Jak informuje nas Izabella Drobniecka, rzecznik policji, w Inowrocławiu w 2019 roku założono 250 niebieskich kart. Sytuacja dramatycznie zmieniła się rok później. W 2020 policjanci prowadzili ich aż 428. W 2021 roku było ich 355, natomiast od stycznia do marca 2022 już 42.

W razie stwierdzenia przemocy w rodzinie policjanci współpracują z różnymi instytucjami i podmiotami, m.in. Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Inowrocławiu, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny.

Jak wynika z danych Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, w 2021 roku z artykułu 207 k.k. dotyczącego znęcania się psychicznego i fizycznego wszczęto 115 postępowań, a w pierwszym kwartale 2022 – 16.