- Na czas remontu obiekt zostanie zamknięty ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w Parku Solankowym. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej po Świętach Wielkanocnych i potrwają zgodnie z zapisami umowy do 29 kwietnia - poinformowała nas Karolina Sobieraj, kierownik Referatu Kultury i Promocji w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Zakres prac obejmuje m.in. wymianę zniszczonej tarcicy w części podłogi mostu oraz jej zakonserwowanie, a także wymianę trzech poręczy. Ponadto zakonserwowane zostaną pozostałe elementy drewniane mostku. Remont wykona firma z Latkowa kosztem 49,6 tys. zł.

Warto przypomnieć, że ostatni kompleksowy remont mostku miał miejsce w 2011 roku. Prace wykonywali wówczas żołnierze 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego.

mostek2