Zamknięcie ul. Św. Ducha w Strzelnie dotyczy odcinka od ul. Kolejowej do Rynku i jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia pilnej naprawy sieci gazowej pod jezdnią drogi krajowej nr 15. - Przewidywany okres zamknięcia drogi to jeden dzień - informuje GDDKiA.

strzelno1

Ruch pojazdów z kierunku Poznania i Konina zostanie poprowadzony ul. Topolową i ul. Parkową skąd dalej drogą powiatową Sławsko Dolne - Strzelno włączy się do drogi krajowej nr 62. Na miejscu ruchem będzie kierować policja i straż pożarna.

GDDKiA prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania i poleceń służb kierujących ruchem.