Wniosek w sprawie nadania nazwy dla nowego ronda został złożony przez prezesa kujawskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, inicjatywa ta została poparta przez: prezesa i dyrektora Aeroklubu Kujawskiego, dowódcę 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, kolegów seniorów lotnictwa, prezesa Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu oraz Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia.

Czy Lotników Inowrocławskich to dobra nazwa dla ronda?

Wnioskujący wskazali, że nasze miasto posiada lotnisko cywilne, jak również położone w bliskiej odległości lotnisko wojskowe. Aeroklub Kujawski stanowi ponadto zaplecze dla jednostki wojskowej, gdyż to tutaj szkolą się młodzi adepci lotnictwa. Od lat w Inowrocławiu stacjonują, szkolą się, biorąc udział w misjach wojskowych, lotnicy-mieszkańcy Inowrocławia.

- Nazwanie ronda imieniem "Lotników Inowrocławskich", będzie podkreśleniem lotniczych, zarówno cywilnych jak i wojskowych tradycji miasta. Wyrazem uznania i sympatii dla ludzi pełnych pasji i zaangażowania - argumentują wnioskodawcy.

Decyzję w tej sprawie poznamy w poniedziałek podczas sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.