Uroczystości z tej okazji zorganizowano pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich przy ul. Orłowskiej. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Wśród obecnych byli m.in. wojewoda kujawsko-pomorski, władze samorządowe Inowrocławia i powiatu, a także przedstawiciele stowarzyszeń, szkół i instytucji. Garnizon Inowrocław w godzinach od 11.30 do 12.30 wystawił posterunek honorowy.