Inowrocławski "Kasper" to pod względem liczby stypendystów w programie "Humaniści na start" jedna z najliczniej reprezentowanych szkół w całym województwie.

- Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Stypendia przyznane na okres 10 miesięcy w wysokości do 4 tys. złotych (400 zł miesięcznie) mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły. Wysokość wsparcia zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej i rodzaju szkoły.

Poza humanistami stypendia przyznawane są również uczniom w zakresie przedmiotów ścisłych i szkół zawodowych. Poniżej lista stypendystów programu "Humaniści na start" z powiatu inowrocławskiego.

[kliknij, aby powiększyć]
Untitled-1