My zaglądamy dzisiaj do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach, gdzie przedszkolaki wystawiły przedstawienie jasełkowe. Warto dodać, że popularne jasełka są wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, a do najbardziej popularnych opracowań literackich zaliczyć można napisane przez Lucjana Rydla "Betlejem polskie".