To kwota o 36 tysięcy złotych niższa od tegorocznej, ale miasto ma także wesprzeć policję w zakupie nowego radiowozu. Na ten cel - jeśli wyrazi na to zgodę Rada Miejska Inowrocławia - wydatkowych zostanie kolejne 60 tysięcy złotych. Miasto dotuje policję ze środków budżetowych już od kilkunastu lat.

- Przyjęcie takiego rozwiązania w latach poprzednich w sposób znaczący zmniejszyło zagrożenie przestępczością, szczególnie w miejscach publicznych, a tym samym zwiększyło poziom bezpieczeństwa mieszkańców - argumentuje prezydent miasta Ryszard Brejza w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Warunki przekazania środków określi porozumienie zawarte pomiędzy prezydentem miasta a komendantem powiatowym policji w Inowrocławiu.