Najwięcej spośród tych dotyczących parkowania dotyczyło blokowania wyjazdu - 52, parkowania na terenach zielonych - 42, zakazach zatrzymywania - 35, na chodnikach - 37 i na miejscach dla inwalidów - 11.

- Stosowane są wówczas blokady na koła lub pisemne zawiadomienia dla sprawców wykroczeń. Każde wykroczenie jest dokumentowane fotograficznie przez funkcjonariuszy, a kierowca otrzymuje za wycieraczkę informację, aby stawił się w Komendzie Straży Miejskiej i wyjaśnił sprawę wykroczenia - informują strażnicy miejscy.