Jak wynika z naszych informacji, do konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu wpłynęło pięć ofert. W środę 27 lutego komisja konkursowa oceniła wszystkie kandydatury pod względem formalno – prawnym i zdecydowała o dopuszczeniu dwojga kandydatów do drugiego etapu konkursu.

- Rozmowy kwalifikacyjne z tymi osobami odbędą się 5 marca. Drugi etap konkursu może wyłonić dyrektora szpitala, jeśli któryś z kandydatów we wtorek przekona do siebie członków komisji. Komisja konkursowa zdecyduje o wyborze nowego szefa lecznicy w głosowaniu tajnym - mówi Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Przypomnijmy, że wśród wymagań, które muszą spełniać kandydaci są wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia w kierunku zarządzanie i minimum 3 lata stażu pracy oraz niekaralność.