- Wydarzenia marca 1968, nasuwają nam wiele skojarzeń, gdyż to jeden z bardziej wielowątkowych okresów w historii Polski. Z jednej strony mamy do czynienia z protestem studentów przeciw metodom sprawowania władzy, autentycznym ruchem społecznym, który jednocześnie wpisuje się w ogólny ferment roku '68. Z drugiej strony z walką w obrębie aparatu partyjnego, pokazującego mimo skonfliktowania swoją sprawczość i skuteczność - mówią organizatorzy.

Wykład połączony z prezentacją multimedialną rozpocznie się 11 marca o godzinie 11 w Saloniku Literacko-Artystycznym. Wstęp wolny.

Marzec'68