- Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec tych użytkowników dróg. Funkcjonariusze przeprowadzili 91 kontroli drogowych. Ujawnili łącznie 37 wykroczeń, z czego 2 dotyczyły wyprzedzania na przejściu dla pieszych, 3 – nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Pozostałe 32 wykroczenia obejmowały inne nieprawidłowe zachowania w stosunku do pieszych. Policjanci nałożyli 3 mandaty karne i zastosowali 34 pouczenia - informuje st. asp. Justyna Piątkowska z KPP w Inowrocławiu.