- Zaproponowana zmiana organizacyjna dotycząca samorządowych instytucji kultury na terenie Inowrocławia, zapewni lepsze warunki organizacyjne działalności kulturalnej i umożliwi zaspokojenie rosnących potrzeb kulturalnych - argumentuje Ryszard Brejza, prezydent miasta.

Przewiduje się, że celem Inowrocławskiego Domu Kultury będzie m.in. działalność wystawiennicza, organizowanie zajęć grup zainteresowań, prowadzenie studia nagrań oraz wystawy archeologicznej "Askaukalis". Docelowo planuje się, że Inowrocławski Dom Kultury będzie administrował obiektem powstałym w wyniku inwestycji pn. "Zagospodarowanie otoczenia muru miejskiego" posadowionego w sąsiedztwie tej instytucji kultury. Regionalne Centrum Kultury ma być z kolei instytucją organizującą m.in. imprezy muzyczne, wystawiennicze i kulturalnoartystyczne oraz prowadząca punkt informacji kulturalnej, wystawę solnictwa, Instytut Prymasa Józefa Glempa, a także administująca obiektami: Teatru Miejskiego i Teatru Letniego, muszli koncertowej w Solankach oraz wagonu tramwajowego znajdującego się przy ul. Św. Ducha.

Co na to miejscy radni i czy zmiana wiązać się będzie ze zmianą dyrektora KCK - o tym już jutro na naszym portalu.