Na najbliższej sesji powiatowi radni będą głosować nad przeznaczeniem środków na zakup dwóch samochodów osobowych dla starostwa (300 tys. zł) oraz 150 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi Sikorowo-Kruszwica w Szarleju, drogi Pakość-Giebnia (do tamy), sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej, Roosevelta i al. Niepodległości oraz - co szczególnie zainteresuje kierowców - przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, al. Niepodległości i ul. Prymasa Glempa. Według nieoficjalnych informacji chodzić może o wprowadzenie ruchu okrężnego.

Pieniądze na projekty mają pochodzić ze zmniejszenia wydatków na powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg oraz zwalczania śliskości zimowej.