W 2018 roku w powiecie inowrocławskim odnotowano trzy przypadki odry. W grudniu ognisko choroby wystąpiło wśród osób przebywających na terenie Pakości. Na odrę zachorowali trzej obywatele Ukrainy. Jak wynika z danych sanepidu, chorych hospitalizowano w szpitalu zakaźnym. Osobom, które miały kontakt z chorymi podano szczepionkę przeciw odrze, a ognisko wygasło.

Niepokojący jest z kolei wzrost zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A zwane potocznie "żółtaczką pokarmową". W 2018 roku zgłoszono 14 zachorowań wśród osób w wieku od 1 do 53 roku życia. To o 10 więcej niż w 2017 roku. Według inowrocławskiego sanepidu, na wzrost zapadalności wpłynęła niska odporność społeczeństwa, związana z małą liczbą zachorowań notowanych w ubiegłych latach.

W porównaniu z ubiegłymi latami odnotowano więcej zatruć pokarmowych. W 2018 roku zgłoszono 44 przypadki wystąpienia salmoneloz, czyli grupy chorób powodowanych przez pałeczki Salmonella. Głównym nośnikiem pałeczek Salmonella była skażona żywność- przede wszystkim jaja i mięso drobiowe. W naszym powiecie w zdecydowanej większości przypadki salmonelozy były zachorowaniami indywidualnymi. Chorobę wykryto u 17 kobiet i 27 mężczyzn. Najczęściej chorowały dzieci w wieku do 7 lat.

- To ważne, aby mieszkańcy myli ręce, dbali o higienę i byli świadomi zagrożeń, które występują w środowisku. Żywność należy kupować ze znanych źródeł i nie spożywać przeterminowanych produktów – zaznacza Katarzyna Krzymińska-Żeromska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu.

W 2018 roku nastąpił też wzrost zapadalności na grypę i infekcje grypopodobne. W sumie zgłoszono prawie 11 tysięcy takich przypadków. Choć w profilaktyce grypy i jej powikłań istotne znaczenie przypisuje się szczepionkom, to w naszym powiecie zainteresowanie nimi nadal jest niewielkie. W tym roku od stycznia do dnia 22 lutego odnotowano 3685 kolejnych przypadków zachorowań, w tym 40 przypadków grypy potwierdzonych laboratoryjnie.

W 2018 roku w powiecie inowrocławskim nikt nie chorował na błonicę, tężec i poliomyelitis. Mniej osób niż w 2017 roku zachorowało na świnkę, krztusiec, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Spadła zapadalność na boreliozę, a także na choroby przenoszone drogę płciową. Mniej osób zachorowało na gruźlicę - w 2018 roku zarejestrowano 11 przypadków, czyli o 7 mniej niż w roku poprzednim.