Wczoraj ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, które realizowane jest w ramach programu Poprawa Bezpieczeństwa Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Prace polegać będą na budowie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 metra oraz przebudowie dostosowawczej istniejących zjazdów i dróg serwisowych o nawierzchniach gruntowych.

Ścieżka zlokalizowana zostanie wzdłuż ul. Szosa Radziejowska, po północnej stronie drogi. Będzie oddzielona od jezdni rowem, a jej długość to niecałe 3 km. Będzie wiodła od skrzyżowania z ul. Szosa Tryszczyńska do Grodztwa. Wyniki przetargu powinniśmy poznać w marcu. Wykonawca na realizację inwestycji będzie miał 120 dni.