Po tym, jak Rondo Solidarności zostało oddane do użytku, zlikwidowano możliwość jazdy z kierunku Torunia na Poznań przez ulicę NMP. Tranzyt skierowano na ul. Laubitza i Staszica. Inwestycja wiązała się także z przeniesieniem przystanku autobusowego. W czasie prac ziemnych odkryto natomiast setki ludzkich szczątków. Rok po oddaniu ronda do użytku zdecydowano się na jego poszerzenie, bo większe pojazdy ciężarowe po prostu się na nim nie mieściły.