Z okazji obchodzonego dziś Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw Urząd Statystyczny w Bydgoszczy opublikował infografikę na temat wskaźnika wykrywalność sprawców przestępstw w kujawsko-pomorskiem. Z danych wynika, że w powiecie inowrocławskim wskaźnik ten był najwyższy i wyniósł zaskakujące 93,2% przy średniej dla województwa na poziomie 78,5%.

Zagłębiając się dokładniej w statystyki sprawdziliśmy, jak wspomniany wskaźnik prezentuje się dla poszczególnych rodzajów przestępstw. Dysponując danymi z 2017 roku, gdzie w naszym powiecie ogólna wykrywalność wynosiła 79,2% dane wyglądają następująco.

Najwyższy, bo wynoszący 100% wskaźnik zanotowano wśród przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Następnie znalazły się przestępstwa drogowe oraz przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji - oba po 98,5%. Później kolejno były przestępstwa o charakterze gospodarczym (91,9%), przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności (87,8%), przeciwko życiu i zdrowiu (83,3%) i przeciwko mieniu (65,8%). Najmniejszy wskaźnik odnotowano wśród przestępstw o charakterze kryminalnym - 61,4%. Powyższe dane nie zawierają czynów karalnych popełnionych przez nieletnich.

Przypominamy o bezpłatnych poradach udzielanych z okazji Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Te organizowane są w Inowrocławiu przez policję i prokuraturę. O szczegółach pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ.

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 21.02.2019 212955.bmp
Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 21.02.2019 212957.bmp