W szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, trwa gorący okres remontowy. Cieplej - i to dosłownie - będzie w kruszwickim "Kaziku".

- Wciąż działamy na rzecz polepszenia komfortu nauki w naszych szkołach i to kolejna inwestycja w tym kierunku. Powiatowe szkoły wyglądają coraz lepiej, a to przecież nie koniec, bo staramy się o środki na dofinansowanie dalszych inwestycji – mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Umowa na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku szkoły w Kruszwicy obejmuje termomodernizację budynku, łącznika i sali gimnastycznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, a także inne towarzyszące prace. Zrobione będą również instalacje grzewcze wraz z węzłem cieplnym, wentylacja, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna oraz elektryczna.

Całkowita wartość zadania to ponad 2,6 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi nieco ponad dwa mln zł. Wkład własny powiatu wynosi 600 tysięcy zł.

Wykonawcą zadania będzie Zakład Ogólnobudowlany Grinbud Dominika Sieszchuła z Gniezna. Prace powinny zakończyć się do października.

Powiat Inowrocławski pozyskał dofinansowanie na realizację tego zadania w ramach projektu „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 3,5 mln zł, a dofinansowanie unijne ponad 2,5 mln zł. Wkład własny powiatu wyniesie blisko 900 tys. zł.

- Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego poprzez realizację usprawnień termomodernizacyjnych – wyjaśnia naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich, Joanna Kuchta.

Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu starosta Wiesława Pawłowska podpisała umowę na wykonanie prac termomodernizacyjnych w nowej części II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu.