Budynek przy ulicy Toruńskiej 24 został przekazany Towarzystwu im. Brata Alberta w 2017 roku, aby służył osobom bezdomnym i potrzebującym. Dzięki pracy członków towarzystwa oraz pozyskaniu środków unijnych rok później na piętrze obiektu otworzono dom dziennego pobytu, który przez dwa lata zapewniał opiekę seniorom i osobom niepełnosprawnym. Równolegle toczyły się prace adaptacyjne parteru. Dzięki temu od środy Dom u Św. Alberta będzie mógł wspierać potrzebujących.

- Wiele razy rozmawialiśmy o tym, że konieczne jest, aby w Inowrocławiu było miejsce do systematycznej pomocy dla osób ubogich i bezdomnych. Bardzo się cieszę, że ten budynek zostanie wykorzystany i teraz będzie służył całej społeczności - powiedział prymas Wojciech Polak.